Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:
– wspieranie finansowe Klubu Stomil Olsztyn S.A. poprzez dokapitalizowanie spółki Stomil Olsztyn S.A., bezpośrednie współfinansowanie projektów klubu wcześniej zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,

– wprowadzenie systemu zarządzania klubem, w którym kibice mają wpływ na jego działalność  i funkcjonowanie,

– popularyzowanie marki OKS Stomil Olsztyn,

– działanie mające wpływ na politykę informacyjną Klubu Stomil Olsztyn S.A.

– promowanie współpracy klubu z organami administracji rządowej i samorządowej,

– popularyzowanie wiedzy o historii Stomilu Olsztyn,

– współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców w Polsce i na świecie,

– prowadzenie szeroko pojętej działalności wspierającej i integrującej środowiska związane z Klubem Stomil Olsztyn S.A.,

– wspieranie działań związanych z popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży,

– profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa,

– tworzenie warunków do rozwoju piłkarskiego klubu Stomil Olsztyn S.A.

– pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i reklamodawców dla klubu Stomil Olsztyn S.A.

– promowanie współpracy między klubem Stomil Olsztyn S.A. a organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,

– wspieranie inicjatyw mających na celu rozbudowę infrastruktury sportowej Klubu Stomil Olsztyn S.A., w szczególności mających na celu stworzenie przy Al. Piłsudskiego 69a w Olsztynie stadionu na poziomie europejskim wraz z zapleczem i pełną infrastrukturą pomocniczą,

– organizowanie konferencji, prelekcji, odczytów, seminariów, szkoleń   oraz innych form spotkań mających na celu popularyzację Klubu Stomil Olsztyn S.A.

– zawieranie umów ze sponsorami oraz Klubem Stomil Olsztyn S.A.

– organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport, w szczególności pokazowych i towarzyskich zawodów, turniejów zespołów amatorskich, a nadto festynów i imprez rekreacyjnych, wykładów informacyjnych,

–  wydawanie i rozpowszechnianie materiałów oraz prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,

– szkolenie młodzieży w zakresie kultury fizycznej,

– organizowanie obozów sportowych,

– przygotowanie organizowanie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,

– skupienie wokół Stowarzyszenia grup firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów  Stowarzyszenia.