Składki

  1. Kwoty podane w poniższych tabelach są całkowitymi, minimalnymi, rocznymi kwotami..
  2. Każdy członek w deklaracji zaznacza rodzaj karty jaką wybiera, a co za tym idzie określa kwotę składek.
  3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą skorzystać ze zniżek w opłatach podstawowych zgodnie z tab. 2.
  4. Osoby które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 23 roku życia, osoby powyżej 65 roku  życia oraz osoby posiadające przyznane prawo do renty (potwierdzone kserokopią decyzji ZUS) mogą skorzystać z 50% zniżek od opłat podstawowych zgodnie z tabelą nr 3.
  5. Jeśli osoba składająca deklarację członkowską nie zamierza skorzystać z opłat pomniejszonych (patrz pkt. 5 i 6 niniejszego wykazu ) może wybrać opłaty podstawowe lub powiększone zgodnie z tab.1.
  6. Każdy członek zwyczajny i Rady Programowej Stowarzyszenia może posiadać na karcie członkowskiej zdjęcie ze swym wizerunkiem. Zdjęcie o wymiarach szer. 35 mm i wys. 45 mm (tzw. zdjęcie do dowodu) należy dostarczyć łącznie z odpowiednią deklaracją członkowską. Jego brak będzie skutkował otrzymaniem karty bez wizerunku posiadacza.
  7. Członkowie zwyczajni nie będący obywatelami RP lub nie mieszkający na stałe na terenie RP, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą skorzystać ze zniżek przy opłatach zgodnych z tab. 4 lub mogą wybrać opłaty powiększone zgodnie z tab. 5.
  8. Osoby które ukończyły 16 lat, nie będące obywatelami RP lub nie mieszkający na stałe na terenie RP mogą skorzystać z opłat podstawowych lub powiększonych zgodnie z tab. 5.
  9. Karty członkowskie nie są zbywalne. Każdy członek posiada indywidualny numer zastrzeżony tylko i wyłącznie dla niego. W przypadku gdy osoba go posiadająca zostanie skreślona z listy członków na skutek np. śmierci, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub zostanie z niego usunięta w związku z naruszeniem odpowiednich przepisów zawartych w Statucie i regulaminie Stowarzyszenia, numer karty członkowskiej zostanie zablokowany i nie będzie przydzielony nowym członkom Stowarzyszenia.
  10. Karty doręczone będą przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub przez placówkę pocztową operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terenie danego państwa, z którego pochodzi odbiorca przesyłki

 

Tab. 1

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 23 lata i nie ukończyły 65 roku życia.

 

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Niebieska” 240 PLN 120 PLN 60 PLN 20 PLN
Karta „Srebrna” 600 PLN 300 PLN 150 PLN 50 PLN
Karta „Złota” 1200 PLN 600 PLN 300 PLN 100 PLN
Karta „Partnerska” 2400 PLN 1200 PLN 600 PLN 200 PLN

Tab. 2

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania wniosku nie mają ukończonego 23 roku życia, osób które ukończyły 65 lat oraz osób posiadających przyznane prawo do renty (potwierdzone kserokopią decyzji ZUS).

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Niebieska” 120 PLN 60 PLN 30 PLN 10 PLN

 

Tab. 3

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji nie mają ukończone 16 lat i na stałe nie mieszkają na terenie RP lub nie są jej obywatelami.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Niebieska” ulgowa
120 PLN lub 40$ lub 30€ lub 25₤ 60 PLN lub 20$ lub 15€ lub 12,5₤ 30 PLN lub 10$ lub 7,5€ lub 6₤ 10 PLN lub 3,5$ lub 2,5€ lub 2₤

 

Tab. 4

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 16 lat i na stałe nie mieszkają na terenie RP lub nie są jej obywatelami.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Niebieska” 240 PLN lub 80$ lub 60€ lub 50₤ 120 PLN lub 40$ lub 30€ lub 25₤ 60 PLN lub 20$ lub 15€ lub 12,5₤ 20 PLN lub 7$ lub 5€ lub 4₤
Karta „Srebrna” 600 PLN lub 200$ lub 150€ lub 120₤ 300 PLN lub 100$ lub 75€ lub 60₤ 150 PLN lub 50$ lub 37,5€ lub 30₤ 50 PLN lub 17$ lub 12,5€ lub 10₤
Karta „Złota” 1200 PLN lub 400$ lub 300€ lub 240₤ 600 PLN lub 200$ lub 150 lub 120₤ 300 PLN lub 100$ lub 75€ lub 60₤ 100 PLN lub 33$ lub 25€ lub 20₤
Karta „Partnerska” 2400 PLN lub 800$ lub 600€ lub 480₤ 1200 PLN lub 400$ lub 300€ lub 240₤ 600 PLN lub 200$ lub 150€ lub 120₤ 200 PLN lub 67$ lub 50€ lub 40₤

UWAGA:

w tabelach dla uproszczenia zastosowano przelicznik opłat:

1 $ = 3 PLN

1 € = 4 PLN

1 ₤ = 5 PLN