Akt dziedziczenia – czym jest i do czego jest potrzebny?

Jeśli dochodzi do śmierci spadkodawcy, wówczas spadkobiercy, aby móc korzystać z odziedziczonego majątku, muszą potwierdzić swoje prawo do jego otrzymania. W tym celu wykonuje się poświadczenie dziedziczenia, którego efektem jest akt dziedziczenia.

Przez długi czas, aby poświadczyć dziedziczenie, spadkobiercy musieli udać się do sądu. Teraz jednak nie jest to już konieczne, ponieważ akt dziedziczenia może przygotować dla nas także notariusz.

Usługi w tym właśnie zakresie świadczy każda kancelaria notarialna działająca na terenie kraju, w tym między innymi kancelaria notarialna Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska z Łodzi.

Czym jest akt dziedziczenia?

Akt dziedziczenia, inaczej akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który ma na celu potwierdzenie prawa do otrzymania majątku. Można otrzymać go na dwa sposoby, a mianowicie na drodze sądowej lub też w kancelarii notarialnej.

Informacje o nabyciu prawa do spadku w przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia, czyli poświadczenia z kancelarii notarialnej, są zamieszczane w odpowiednim rejestrze, który prowadzony jest przez Krajową Radę Notarialną. Wówczas notarialne poświadczenie dziedziczenia posiada taką samą moc, jak to sądowe.

Dlaczego akt dziedziczenia warto przygotować u notariusza?

Gdy chcemy otrzymać akt poświadczenia dziedziczenia, który potwierdza nabyty spadek, możemy udać się dzisiaj do notariusza. Kiedyś nie było to możliwe, dlatego sprawa załatwiana była przed sądem.

Dzięki możliwości notarialnego poświadczenia dziedziczenia można przede wszystkim oszczędzić swój czas, a także poprawić komfort całej procedury.

Akt mogą przygotować wszyscy notariusze w całym kraju. Gdy chcemy, aby dokument otrzymać w Łodzi, a takim przypadku wpiszmy do wyszukiwarki internetowej „notariusz Łódź”, by znaleźć oferty już teraz.

Jak notariusz przygotowuje akt poświadczenia dziedziczenia?

Aby notariusz mógł przygotować poświadczenie dziedziczenia, w takim przypadku należy spełnić określone warunki.

Warunki niezbędne do notarialnego poświadczenia dziedziczenia:

  • każdy spadkobierca powinien być zgodny co do spadku – jeśli pojawiają się spory, konieczne będzie udanie się do sądu
  • przy sporządzaniu aktu muszą być obecne wszystkie osoby, które są spadkobiercami – zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi
  • dochodzi do dziedziczenia ustawowego albo spadkodawca nie przygotował testamentu szczegółowego
  • w momencie śmierci spadkodawca był Polakiem albo przebywał na terytorium Polski, jeśli nie miał obywatelstwa
  • wchodzące w skład spadku prawa rzeczowe oraz nieruchomości obecne są na terytorium Polski

Aby potwierdzić dziedziczenie w kancelarii notarialnej, notariusz na początku sporządza tak zwany protokół dziedziczenia. Kolejny krok to właściwy akt poświadczenia dziedziczenia.

Wybierz dobrą kancelarię, która przygotuje akt dziedziczenia

Jeśli chcemy wykonać notarialne poświadczenie dziedziczenia Łódź to jedno z wielu miast, w którym jest to możliwe.

Oferty kancelarii notarialnych można sprawdzić już teraz przez internet. Zasadniczo, w każdej z nich możemy dokonać notarialnego poświadczenia dziedziczenia, ale jeśli chcemy, aby procedura odbyła się szybko i sprawnie, wybierzmy notariusza posiadającego pozytywne opinie od swoich klientów. Opinie te również możemy znaleźć on-line.